top of page

Avís legal y política
de privacitat

Considerem que la privacitat dels nostres clients i usuaris ha de ser primordial. Per aquesta raó apliquem una política de transparència a tots els nostres processos perquè els usuaris estiguin sempre informats i tinguin control sobre la seva privacitat.

Li preguem que llegeixi atentament cadascun d'aquests termes que regulen l'accés i ús, i en general, la relació entre aquest website i els usuaris d'aquest.

Qui és el responsable del tratactament de les seves dades

En compliment del Capítol II de la llei 34/2002, LSSICE, del art. 13.1a del Reglament (UE) 2016/679 i de la normativa vigent sobre protecció de dades personals, li informem que la present pàgina web es propietat de SOM ICONIC SL(en endavant ICONIC & CO):

DIRECCIÓ: Av/Països Catalans 71-73, Escala A, àtic 4, 43206, REUS, TARRAGONA

NIF: B10620698 

EMAIL: hola@iconicandco.com

Marc Normatiu

ICONIC & CO garanteix el respecte de les garanties, normes i procediments previstos en l'Ordenament Jurídic per a protegir els drets a la intimitat personal i familiar i la protecció de dades personals.

Delegat de Protecció de dades

D'acord amb el RGPD (art. 37.1), ICONIC & CO, havent tingut en compte la naturalesa, l'àmbit i els fins del tractament,  així com el risc associat a les operacions de tractament i prèvia anàlisi interna ha arribat a la conclusió que no té obligació legal de designar un delegat de protecció de dades.

No obstant això, per a garantir i demostrar que el tractament es duu a terme sota les disposicions del RGPD s'han establert protocols i eines de rendició de comptes com ara avaluacions d'impacte, revisions trimestrals, auditoria anual… etc. Així mateix, disposa d'un equip encarregat de garantir el compliment de la normativa sobre protecció de dades personals, així com informar i assessorar els interessats i cooperar amb l'autoritat  de control.

Quines dades li sol·licitarem 

La recopilació i l'ús de dades és essencial per a poder oferir-li els nostres serveis. No obstant això, ha de saber que només li sol·licitarem aquella informació que sigui estrictament adequada, pertinent i limitada al necessari per a oferir-li els serveis descrits a sota.

Aquests són les dades que li podem sol·licitar:

 • Detalls de contacte: nom, direcció postal, número de telèfon, email, DNI, NIF o document identificatiu, firma.

 • Datos financiers i de transacció: número de tarjeta de crèdito, número de compte bancari.

 • Dades de tecnologia: temps de permanència a la web, pàgines visitades, preferència d'idioma, direcció IP, tipus de dispositiu, sistema operatiu, tipus de navegador, resolució de pantalla.

La navegació en aquesta web per menors d'edat exigeix que aquests hagin obtingut prèviament autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els quals tindran la consideració de responsables legals per qualsevol acte realitzat pels menors al seu càrrec.

Els representants legals de les persones menors d'edat tenen plena responsabilitat en l'accés a continguts i serveis d'internet per aquests menors. Per a això disposen de programes informàtics i eines de bloqueig i filtre en l'accés a continguts o llocs web no apropiats per a menors.

Com obtenim les seves dades

 • Vostè ens pot proporcionar dades personals a través de les següents vies:

 • Al accedir al  nostre web.

 • Quan utilitza el nostre formulari de contacte.

 • Quan vostè contacta amb nosaltres a través del correu electrònic.

 • Quan contracta algun dels nostres serveis.

 • Quan interactua a través del lloc web permetent l'ús de cookies.

Per a què utilitzarem les seves dades

ICONIC & CO, l'informa que les dades que vostè voluntàriament facilita seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal. Aquest fitxer té implementades totes les mesures de seguretat requerides per la normativa (Art. 32 RGPD).

Des del 25 de maig de 2018 per a millorar la protecció de les seves dades el RGPD substitueix l'obligació d'inscriure fitxers per la creació d'un registre d'activitats de tractament que ha d'oferir tota la informació necessària per a conèixer el flux de dades i les accions exercides per a protegir-los. ICONIC & CO ha creat aquest registre i roman a disposició per a qualsevol consulta per l'autoritat de control.

ICONIC & CO elabora un perfil comercial sobre la base de la informació que vostè ens facilita. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d'aquest perfil.

Podem utilitzar les serves dades amb les següents finalitats:

 • Respondre a les seves consultes.

 • Dur a terme el servei que vostè ens ha encomanat.

 • Processar pagaments.

 • Confeccionar estadístiques.

 • Millorar la seva experiència com a usuari de la web.

 • Mantenir la seguretat de la web duent a terme un monitoratge d'activitats malicioses i detecció de frau.

 • Enviar-li informació sobre productes i/o serveis del seu interès.

 • Actualitzar els nostres registres

 • Verificar la seva identitat per a fins de compliment normatiu.

Vostè pot optar per no rebre les nostres comunicacions electròniques, pot sol·licitar-ho enviant un email a hola@iconicandco.com amb el següent assumpte “no desitjo rebre comunicacions comercials”.

Per quant de temps conservarem les serves dades 

Les dades personals que vostè ens proporciona es conservaran durant el temps necessari per a les finalitats de tractament per a les quals han estat recollits i mentre vostè no sol·liciti la seva supressió. En concret els terminis establerts en funció de la finalitat són els següents:
Respondre a les seves consultes: les dades seran conservades durant la tramitació de la resposta.

Llevar a cabo un servicio encomendado: los datos serán conservados mientras se esté gestionando dicho

servicio.

 • Processar pagaments: les dades seran conservades mentre sigui necessària la tramitació de pagaments

 • Confeccionar estadístiques: les dades seran conservades de manera indefinida en tant l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

 • Millorar l'experiència d'usuari de la web: aquestes dades es conservaran pel termini establert per a cada cookie.

 • Mantenir la seguretat de la web: aquestes dades es mantindran en el sistema de manera indefinida en tant l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

 • Enviar-li informació: les dades seran conservades de manera indefinida en tant l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

 • Actualitzar els nostres registres: les dades seran conservades de manera indefinida en tant l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

 • Verificar la seva identitat per a fins de compliment normatiu: es dades seran conservades de manera indefinida en tant l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

 • Respondre a les seves consultes: les dades seran conservades durant la tramitació de la resposta.

 • Dur a terme un servei encomanat: les dades seran conservades mentre s'estigui gestionant aquest

 

Podrem conservar la seva informació personal fins i tot després de finalitzar aquesta necessitat si fos necessari per a complir amb alguna obligació legal, les dades romandrien bloquejades el temps necessari per a complir el període marcat per la Llei per a procedir després a la seva eliminació.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades

 • La base legal per al tractament de les seves dades està fundada en l'article 6.1b del RGPD quan gestionem el servei que ens ha encomanat, és a dir, quan el tractament de dades és necessari per a l'execució d'un contracte

 • La base legal per al tractament de les seves dades està fundada en l'obtenció del seu consentiment, d'acord  amb l'article 6.1a del RGPD per a la resta de les finalitats.

Destinataris

ICONIC & CO formalitzarà, en cada cas, els contractes de confidencialitat i encàrrec de tractament que siguin necessaris per a realitzar el servei que vostè ens ha encomanat.

ICONIC & CO comprova que tots els encarregats de tractament amb els quals treballa compleixen les seves polítiques de seguretat i les mesures tècniques imposats per la normativa i segueixen les seves instruccions en la prestació i correcte desenvolupament dels serveis per als quals són contractats.

En concret els serveis externs que podran tenir accés a les seves dades sota les condicions abans disposades són els següents:

 • Servei d'assessorament laboral, fiscal o comptable.

 • Servei de gestió de xarxes socials.

 • Servei de manteniment informàtic.

 • Servei de hosting.

 • Servei de suport tècnic de software.

 • Servei de manteniment de la web.

 • Servei d'emmagatzament de dades.

 • Servei d'assessorament per la protecció de dades personals.

 

És possible que, algun d'aquests serveis, estiguin situats en un país extern a la unió europea, en tal cas només tindrà accés a les seves dades quan estigui inclòs en el llistat de països amb un nivell adequat de protecció de dades personals.

Procesarem dades tan dins com fora de la Unió Europea i confiem en mecanismes jurídics per a transferir legalment les dades entre països.

 

Google, que li presta un servei d'emmazagatzament de dades.

Mailchimp, que li presta un servei de envíament de comunicacions comercials.

 

ICONIC & CO no llogarà ni vendrà informació personal ni compartirà la seva informació personal amb cap anunciant ni amb xarxes d'anuncis per a publicitat sense el seu permís explícit.

ICONIC & CO proporcionarà informació a tercers quan ho exigeixi una llei, una citació o un procediment judicial. No obstant això, en el cas de ser cedits es produiria una informació prèvia al lliurament.

Seguretat de les Dades

 ICONIC & CO aplica les mesures tècniques i organitzatives apropiades per a proporcionar un nivell de seguretat adequat al risc, garantint la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades.
 

ICONIC & CO codifica la sessió mitjançant un certificat digital que permet demostrar la identitat del lloc web als navegadors i garanteix que la informació que s'envia per la pàgina no podrà ser interceptada i utilitzada per tercers.

​ICONIC & CO es preocupa per la seguretat dels usuaris del seu web i per a això manté actualitzat el programari, aplica un firewall que s'ocupa de detectar i mitigar amenaces i realitza còpies de seguretat per a garantir la integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

Consells de Navegació

Comprovi que el servidor al qual es connecta està situat en el domini correcte, fins i tot quan s'utilitzin enllaços emmagatzemats en favorits.
 

No utilitzi adreces web (URL) o enllaços rebuts per missatgeria electrònica (correu, SMS, etc.) en els quals se sol·liciti realitzar alguna gestió amb les seves dades personals.
 

Teclegi directament les direccions dels llocs web als quals desitja connectar-se.

Quins drets té vostè respecte a les dades que ens facilita

 • Vostè té dret a conèixer si ICONIC & CO està tractant les dades personals que el concerneixin, o no.

 • Així mateix, les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas a sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en el cas de les quals únicament els conservarem per a exercici o la defensa de reclamacions.

 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. ICONIC & CO deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o en l'exercici o la defensa de possibles reclamacions

 • Vostè té dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades, així com a retirar el consentiment per al seu tractament en qualsevol moment.

 • Vostè pot exercir els seus drets contactant amb ICONIC & CO, per mitjà de les dades de contacte anteriorment esmentats, indicant com a assumpte “LOPD, Drets” i adjuntant fotocòpia del seu Document Nacional d'Identitat  o qualsevol altre mitjà vàlid en dret.

 • Vostè té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Quines obligacions té vostè respecte a les dades que ens facilita

Vostè es compromet a garantir la veracitat de les dades que ens facilita i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi sobre elles.
 

L'enviament de dades de caràcter personal és obligatori per a contactar i rebre informació sobre els productes i serveis de ICONIC & CO.

​El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se, rebre informació dels productes i serveis del website o gestionar el servei que ens ha encomanat.

​Com a usuari vostè es compromet al fet que la informació facilitada a ICONIC & CO sobre terceres persones ha estat recaptada d'acord amb la normativa vigent i havent recaptat el consentiment del titular de les dades.

​Com a usuari d'aquesta web es compromet a utilitzar el website, els serveis, els continguts i aquest avís legal de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i l'ordre públic.

​Vostè es compromet a no realitzar activitats publicitàries, promocionals o d'explotació comercial a través de la web, ni utilitzar els continguts i, en particular, la informació obtinguda a través del Portal per a remetre publicitat, enviar missatges amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra fi comercial, ni per a recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

​Aquesta web pot contenir enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privacitat dels quals són alienes a ICONIC & CO, en accedir a tals llocs web vostè ha de decidir si accepta les seves polítiques de privacitat i de cookies.

​El present AVÍS LEGAL s'actualitzarà periòdicament, per la qual cosa resultaran aplicables les condicions que es trobin vigents i publicades en el moment d'utilització de la web o dels serveis. Li preguem que llegeixi atentament aquesta informació abans de procedir al seu ús, així com periòdicament, a fi de mantenir-se totalment informat.

​Si vostè té alguna pregunta en relació amb aquest Avís Legal pot contactar amb nosaltres en el següent email:

 

hola@iconicandco.com.

 

Consentiment

Vostè declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament manual i automatitzat dels mateixos per part de ICONIC & CO en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

Pot anul·lar qualsevol autorització quan ho desitgi dirigint-se a ICONIC & CO.

 

Legislació Aplicable

La legislació aplicable al present AVÍS LEGAL serà la legislació espanyola, i a la jurisdicció competent per a conèixer de qualsevol demanda que aquesta web susciti serà la dels jutjats i Tribunals de TARRAGONA, renunciant expressament l'usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

Contingut de la Web y Enllaços (Links)

Els enllaços continguts en aquesta web poden dirigir a continguts Web de tercers. L'objectiu d'aquests enllaços és únicament facilitar-li la cerca dels recursos que li puguin interessar a través d'Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen a ICONIC & CO, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre ICONIC & CO i a les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin. ICONIC & CO tampoc pot fer-se responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l'accés o ús d'aquesta.

 

Els enllaços a la web de ICONIC & CO hauran de respectar les següents condicions:

 • a. L'establiment de l'enllaç no suposarà cap mena d'acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de ICONIC & CO de la pàgina que realitza l'enllaç.

 • b. La pàgina web en la qual s'estableixi l'enllaç no contindrà informacions amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o atemptin contra l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

 • c. ICONIC & CO podrà sol·licitar que es retiri un enllaç al seu web, sense necessitat d'al·legar cap causa. En tal cas, la pàgina que hagi realitzat l'enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació de ICONIC & CO.

 • d. ICONIC & CO no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l'establiment de l'enllaç pugui oferir. L'usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l'accés  a la pàgina web de l'enllaç.

 • e. La pàgina web en la qual s'estableixi l'enllaç no podrà contenir marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a ICONIC & CO excepte aquells signes que formin part del mateix enllaç.

Propietat Intelectual i Industrial

Tots els elements que formen el lloc web, així com l'estructura, disseny, codi font, així com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en aquesta, són titularitat de ICONIC & CO o dels seus col·laboradors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics continguts.

ICONIC & CO prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts dels nostres portals.

L'ús dels continguts haurà de respectar el seu llicenciament particular. De tal manera el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida excepte que mediï prèvia i expressa autorització de ICONIC & CO.

Respecte a les cites de productes o serveis de tercers, ICONIC & CO reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial o intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en la Web l'existència de drets ni de cap responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació.

 

Responsabilitat

ICONIC & CO no garanteix la inexistència d'errors en l'accés a la Web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que es compromet a fer els majors esforços per a, en el seu cas, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los.

Tant l'accés a la Web de ICONIC & CO com l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en els mateixos és d'exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

ICONIC & CO no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni de possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, a conseqüència de la presència de virus en l'ordinador de l'usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

ICONIC & CO no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en aquesta web.

No obstant això, en compliment del que es disposa en la LSSI, ICONIC & CO es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de manera activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que vostè consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, preguem que contacti amb ICONIC & CO.

ICONIC & CO no es responsabilitza de les contestacions que es realitzin a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen en el seu web, per la qual cosa en cap cas podrà derivar-se efecte jurídic vinculant de les mateixes.

 

bottom of page